فریدون آسرایی امروز یک روز تمام فوتبالی رو پشت سر گذاشتم. یک مسابقه سنگین و نفسگیر که به مناسبت بیستمین سالگرد تولد تیم قلم ورزش برگزار کردیم ظهر هم به اتفاق سید مهدی فاطمی سرپرست تیم صبای قم به محل تمرین این تیم در زمین فوتبال  سازمان صنایع هوایی رفتیم .
شما روزتون چطور بود؟ class=
امروز یک روز تمام فوتبالی رو پشت سر گذاشتم. یک مسابقه سنگین و نفسگیر که به مناسبت بیستمین سالگرد تولد تیم قلم ورزش برگزار کردیم ظهر هم به اتفاق سید مهدی فاطمی سرپرست تیم صبای قم به محل تمرین این تیم در زمین فوتبال سازمان صنایع هوایی رفتیم . شما روزتون چطور بود؟ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران