پرستو گلستانی امروز 
برنامه ی حالا خورشید 
با تشکر از اجرای خوب آقایان نشاط و ترابیان گرامی
جای جناب رشید پورعزیز خالی بود
@halaa_khorshid

#امروز#شبکه_سه#حالا_خورشید class=
امروز برنامه ی حالا خورشید با تشکر از اجرای خوب آقایان نشاط و ترابیان گرامی جای جناب رشید پورعزیز خالی بود @halaa_khorshid #امروز#شبکه_سه#حالا_خورشیدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران