علی مسعودی سلام دوستان ديروز شهر زيبا و دوست داشتي يزد بودم اين طوطي خودش اومد رو دستم و با هم سلفي گرفتيم class=
سلام دوستان ديروز شهر زيبا و دوست داشتي يزد بودم اين طوطي خودش اومد رو دستم و با هم سلفي گرفتيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران