جناب نوبخت من راى دادم، پشيمون هم نيستم. هنوز نيستم. ولى ناراضى هستم. از خيلى چيزا. اون كسانى كه راى دادن و پشيمون شدن رو هم درك ميكنم... خلاصه كه لطفاً يكم حواستون به ادبياتتون باشه. يه دوستى رو ميشناختم كه اونم با همين نيشخند به مخالفينش ميگفت خس و خاشاك پ.ن: يادتون باشه كه اين دولت بخش بزرگى از آرا و اعتبارش رو مديون اعتماد مردم به يه دولت ديگه ستثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران