امیر ژوله .
خنداننده شو رو ببينيم و از شركت كننده هاش حمايت كنيم.بعضي از اين بچه ها خيلي خوبن.
اينا اخرين نفسهاي استنداپ كمدي تو تلويزيون رو ميكشن.
با بي انصافي و بهانه گيري و اروغ هاي روشنفكري و اداهاي اخلاق مدارانه،اين نفس رو قطع نكنيم. class=
. خنداننده شو رو ببينيم و از شركت كننده هاش حمايت كنيم.بعضي از اين بچه ها خيلي خوبن. اينا اخرين نفسهاي استنداپ كمدي تو تلويزيون رو ميكشن. با بي انصافي و بهانه گيري و اروغ هاي روشنفكري و اداهاي اخلاق مدارانه،اين نفس رو قطع نكنيم.ثبت دیدگاه شما