شیلا خداداد من وبچه هاى مدرسه درودزن كه چند سال پيش سوختند.....انقدر در كنارشون احساس آرامش كردم ،انقدر ازشون انرژى خوب گرفتم وانقدر دوستشون دارم كه خدا ميدونه class=
من وبچه هاى مدرسه درودزن كه چند سال پيش سوختند.....انقدر در كنارشون احساس آرامش كردم ،انقدر ازشون انرژى خوب گرفتم وانقدر دوستشون دارم كه خدا ميدونهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران