ملیکا شریفی نیا ا
امروز تولدِ " خلاق ترين ذهنِ " محله ي گل و بلبله 🌹
كسي كه پشتِ تمام اتفاقاتي كه توي محله افتاد، ايستاده 
و بدون حضورش ، هيچ داستاني وجود نداشت 
كسي كه با صبوريِ عجيب و غريبش 
صد و هشتاد داستانِ مختلف نوشت 
و باهاشون به اهالي محله زندگي داد 
تا بچه ها ببينن و ياد بگيرن و لذت ببرن
حتما مي فهميد چه كار سختيه 
اينكه يك نفر بتونه براي بچه ها 
با زبونِ خودشون 
از ديدگاه خودشون 
با دنياي فانتزي خودشون 
اينهمه حرفِ خوب بزنه 
و اينهمه داستانِ جذاب خلق كنه 
داستان هاي رنگ و وارنگ و عجيب 
كه هر كدومش هزار تا نكته داره 
هر كدومش هزار تا راز داره
كار سختيه... واقعا كار سختيه 
و امروز 
تولدِ " فرشته ي قصه گوي " محله ي ماست 🌹
نويسنده اي كه " قلم " جذابش 
هر روز من رو به خوندنِ نوشته هاش دعوت مي كرد 
مهم نبود چقدر كار فشرده باشه يا وقت كم 
من هر روز... هر جوري كه بود 
وقت پيدا مي كردم تا نوشته هاشون رو بخونم 
و هميشه در اوجِ كار 
دنبالِ قسمت هاي بعدي بودم 
واقعا كنجكاو بودم ببينم بعدش چي ميشه !
و بيشتر لذت ببرم از تراوشاتِ اين ذهنِ خلاق... 😌
ا
تولدتون مبارك آقاي " محمد درويشعلي پور " عزيز 
بسيار مفتخرم از اينكه با شما همكاري كردم 
شك ندارم هميشه موفق خواهيد بود 
كه خلاقيتتون بي انتهاست... 🌹
@mohammaddarvish class=
ا امروز تولدِ " خلاق ترين ذهنِ " محله ي گل و بلبله 🌹 كسي كه پشتِ تمام اتفاقاتي كه توي محله افتاد، ايستاده و بدون حضورش ، هيچ داستاني وجود نداشت كسي كه با صبوريِ عجيب و غريبش صد و هشتاد داستانِ مختلف نوشت و باهاشون به اهالي محله زندگي داد تا بچه ها ببينن و ياد بگيرن و لذت ببرن حتما مي فهميد چه كار سختيه اينكه يك نفر بتونه براي بچه ها با زبونِ خودشون از ديدگاه خودشون با دنياي فانتزي خودشون اينهمه حرفِ خوب بزنه و اينهمه داستانِ جذاب خلق كنه داستان هاي رنگ و وارنگ و عجيب كه هر كدومش هزار تا نكته داره هر كدومش هزار تا راز داره كار سختيه... واقعا كار سختيه و امروز تولدِ " فرشته ي قصه گوي " محله ي ماست 🌹 نويسنده اي كه " قلم " جذابش هر روز من رو به خوندنِ نوشته هاش دعوت مي كرد مهم نبود چقدر كار فشرده باشه يا وقت كم من هر روز... هر جوري كه بود وقت پيدا مي كردم تا نوشته هاشون رو بخونم و هميشه در اوجِ كار دنبالِ قسمت هاي بعدي بودم واقعا كنجكاو بودم ببينم بعدش چي ميشه ! و بيشتر لذت ببرم از تراوشاتِ اين ذهنِ خلاق... 😌 ا تولدتون مبارك آقاي " محمد درويشعلي پور " عزيز بسيار مفتخرم از اينكه با شما همكاري كردم شك ندارم هميشه موفق خواهيد بود كه خلاقيتتون بي انتهاست... 🌹 @mohammaddarvishثبت دیدگاه شما