امیر ژوله . رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان: لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال‌سنگ زمستان #یورت آزادشهر خارج شد. 
این ۲۱ جنازه مربوط به معدن‌کارانی است که برای کمک به مصدومان وارد معدن شده بودند و این آمار مجزا از ۳۲ معدن‌کار محبوس شده در معدن است. ...
اين بيست و يك نفر كه براي نجات دوستاشون رفته بودن
اون سي دو تايي كه هنوز اون زيرن
ما كه زير اوار غم چشماي شما محبوسيم
خدايا ما دقيقا اينجاييم ،تو دقيقا كجايي
.
.
.
پانوشت:عكس رو از گروههاي تلگرامي برداشتم،خبر رو از تسنيم و ايران،جمله اخر رو از يكي از طرحهاي بزرگمهر حسين پور.
گفتم كه دنبال قاتل بروسلي نگرديد class=
. رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان: لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال‌سنگ زمستان #یورت آزادشهر خارج شد. این ۲۱ جنازه مربوط به معدن‌کارانی است که برای کمک به مصدومان وارد معدن شده بودند و این آمار مجزا از ۳۲ معدن‌کار محبوس شده در معدن است. ... اين بيست و يك نفر كه براي نجات دوستاشون رفته بودن اون سي دو تايي كه هنوز اون زيرن ما كه زير اوار غم چشماي شما محبوسيم خدايا ما دقيقا اينجاييم ،تو دقيقا كجايي . . . پانوشت:عكس رو از گروههاي تلگرامي برداشتم،خبر رو از تسنيم و ايران،جمله اخر رو از يكي از طرحهاي بزرگمهر حسين پور. گفتم كه دنبال قاتل بروسلي نگرديدثبت دیدگاه شما