. امير المونين ميفرمايند: تا زمانی که سخن نگفتید، سخن در اختیار شماست، ولی همین که سخن گفتید، شما در اختیار سخن هستید. . . . مصداقش دقيقا همين پست هاي اينستاگرامي ماست كه مسئوليت حرفي رو كه زده باشيم هم بپذيريم نه ميتونيم مسئوليت كامنتهايي كه گذاشته شده رو بپذيريم نه عواقب برداشتهاي غلط و ناصوابي كه از حرفمون ميشه. پس از من به خودم نصيحت تا وقتي كه نميتونم خودم رو سنجاق نوشته م كنم و منظور و مقصودم رو براي شنونده و خواننده تبيين كنم،از غلط اضافي كردن سياسي در اين فضا (اينستاگرام) و آن فضا (فضاي حساس و پيچيده انتخاباتي )بپرهيزم و نون و ماستم رو بخورم وآروغ گندمم رو بگيرم و به وقتش هم شناسنامه م رو بگيرم دستم و برم پاي صندوق و به هر بزرگواري خواستم راي بدم. باشد كه رستگار شومثبت دیدگاه شما