کوچه مروارید 7 - بدبیاری های جناب خان

کوچه مروارید 7 - بدبیاری های جناب خان

7/10
سال ساخت: 2018

پای جناب‌خان داخل سوراخی که هیچ کس نمی‌داند چگونه به وجود آمده، گیر می‌کند. دارچین، داداشی و مو قشنگ برای کمک تلاش می کنند، کاری که منجر به شکستن پای جناب خان می شود.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران